top of page
Keresés
  • Szerző képeKyra

Beszámoló a PBT Értéktár Bizottság 2020. augusztus 6-án tartott üléséről

A PBT Értéktár Bizottság 2020. augusztus 6–án ülést tartott és megtárgyalta az új értéktári javaslatokat, illetve a az értéktárral kapcsolatos egyéb kérdéseket. Az ülésen részt vettek a bizottság tagjai: Ozorai Magdolna, Könczöl Dánielné, Nagy Géza, dr. Siklódi Csilla, valamint dr. Laszlovszky József, mint meghívott szakértő (Vértes Péter bizottsági tag korábban jelezte távollétét).

A járvány helyzet miatt az utolsó teljes bizottsági ülés 2020 február 8-án volt, ezt követően a bizottság tagjai elektronikus úton kommunikáltak. Az ülésen Ozorai Magdolna bizottsági elnök ismertette a 2020. I. félévi beszámolóban felvázolt, a bizottság által végzett tevékenységeket, valamint az ez idő alatt benyújtott értéktári javaslatokat. A bizottság az I. féléves beszámolót egyhangúan elfogadta. Ezt követően befogadó döntés született az alábbi értéktári javaslatokról:

- Glykais Gyula kardvívó olimpikon életpályája

- Jankovits Gyula munkássága

- Mattyók Aladár munkássága

- Wattay-Teleki kastély

- 1848-as honvédsírok Pomázon

- Pomázi Szent-István strandfürdő

Az Értéktárba visszahelyezésre kerültek az alábbi, korábban az előző bizottság által onnan kivezetett értékek:

- Pomázi hosszúszárú cseresznye

- Tófenék-Dugacske

- Barát patak

- Dera patak

- Holdvilág árok

- Majdán fennsík

- Oszoly-erdő

- Petőfi pihenő és Napóleon kalapja

- Pomázi források

- Sikárosi rét

- Meselia teteje


Az ülésen szóba kerültek módszertani kérdések, illetve a javaslatok kidolgozása és elbírálása kapcsán felmerült problémák (jogértelmezés, a javaslatok témájához illeszkedő képek kezelése, jogtisztaság, épített örökség és a jeles pomáziakhoz kapcsolható épületek, az épületekhez kapcsolható adatok publikussága, az internetes megjelenítés kérdései, az értéktári javaslatok módosítása, értékek tematikai csoportosítása, az értékekhez kapcsolódó kiegészítő információk, visszaemlékezések, stb.).

Az bizottság egyetértett azzal, hogy a most kidolgozás alatt álló honlap hamarosan tesztelésre kerül, a bizottság által is javasolt szerkezetben és formában. Ez a honlap is segíti a bizottságnak azt a törekvését, hogy az értéktári értékek „élővé” váljanak a közösség számára könnyen hozzáférhetővé tett ismeretek, személyes visszaemlékezések és képek segítségével.

16 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page