top of page

Kategória: Épített környezet

Státusz: elfogadott javaslat, befogadott értéktári elem

confirm-accept-web-icon-correct-1174801.

A pomázi Szent István strandfürdő

A strandfürdő a világhírű építész, pomázi születésű Mattyók Aladár tervei alapján épült 1928-ban. A pomáziak szívesen emlékeznek vissza ma is Pomáznak, mint járási székhelynek erre a prosperáló időszakára, melynek ez a strandfürdő is bizonyítéka volt.

1928. augusztus 26-án volt a Pomázi Szent István strand avató ünnepsége. Nyolc évvel vagyunk Trianon után, Bethlen István van kormányon. Klebelsberg Kuno a vallás és közoktatásügyi miniszter – igen, az a Klébelsberg Kuno aki kiművelt emberfőkön felül fontosnak tartotta az ifjúság egészségre nevelését, melynek egyik eszköze a sport volt. Az ő minisztersége alatt nem pusztán az ország kulturális élete, az iskolai oktatás újult meg, de egyre-másra épültek a különböző sportlétesítmények, strandok, uszodák. A jeles, pomázi születésű Mattyók Aladár ekkortájt korát meghaladó építészeti technikákkal épített sportlétesítményeivel világhírre tett szert, ekkor épült ugyanis a világ egyik legmodernebb kerékpáros arénája, a Millenáris kerékpár stadion, illetve számos strandfürdő is.

Pomáz ekkor járási székhely volt. A járás akkori főszolgabírója, dr. Szentpétery Lajos volt tevékenységéhez kötődik, hogy a Faluszövetséggel összefogva a mai Sashegyi iskolában a járás értékeit sokoldalúan bemutató kiállítást szervezett. Ilyen jellegű nagyszabású rendezvény azóta sem volt Pomázon.

A pomázi strandfürdő a mai Wattay utca végében, nagyjából a 7-es számú ház helyétől a Tölgyes Kámán utca felé terült el. A helyiek – miután a Misura-ház telkén épült – Misura strandnak nevezték. A strand tervezője – szóbeli közlés alapján – valószínűsíthetően Mattyók Aladár, kivitelezője Tompach János volt. Akkoriban még nem volt beépítve ez a terület. A strand a falu szélén volt, szép kilátással a Meseliára és a Kőhegyre.

Pomáz a HÉV révén ekkor már közlekedéssel jól elérhető turista központ volt; a kirándulások pedig a strandon való „napfürdőzéssel” fejeződhettek be.

A megnyitóról szóló korabeli újságcikk szerint az avató ünnepségnek egy úszóverseny és egy vízipóló mérkőzés is részét képezte: a pomázi MOVE PTK és a csillaghegyi MOVE CsTK mérte össze erejét. Az úszóverseny lebonyolítására alkalmas meszelt beton medence 20 méter hosszú volt; ezen kívül volt még egy medence. A régi pomáziak szerint a medencék vizét termál vizű forrás táplálta. A strand az akkori körülményekhez képest nem pusztán a vízben való felüdülésre adott lehetőséget, hanem asztalok, székek, napozóágyak, hinták és elegendő szabad zöld terület és gépzene szolgálta a fürdővendégek szórakoztatását. A büfében sört és üdítőt is mértek. A belépődíj 10 fillér(később 40 fillér) volt.

A világválság, majd később a második világháború nem kedvezett az ilyenfajta vállalkozásoknak. Bár a régi pomáziak tudni vélik, hogy a strand medencéjébe becsapó villám, amely valószínűleg a strandot működtető műszaki berendezéseket is tönkretette, adta meg a kegyelemdöfést. Az biztos, hogy az ötvenes években a strand már nem működött. Helyén később eperföld és szérűskert, ma új lakóházak vannak.

A javaslatot beadja: Ozorai Magdolna

 

 

Szeretne hozzászólni, esetleg saját anyaga, fotója van, amit szeretne másokkal is megosztani? Keresse fel a témával kapcsolatos beszélgetést a Fórumban!

bottom of page