top of page

Az Értéktárról

Mi ez és hogyan működik?

Mi a Helyi Értéktár?

Minden települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre, amely a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. A Pomáz Barátai Társaság (PBT), mint a települési önkormányzat által megbízott, és az örökségvédelem és hagyományőrzés területén a rendszerváltás óta aktív civil szervezet, fontos szerepet kap a pomázi helyi értéktár menedzselésében. Az Örökségműhely, mint régészeti és kulturális örökségi helyszín ezt a munkát szeretné segíteni. Az értéktár weboldalának működését az Open Heritage Project támogatja.

nemzeti_értékpiramis_-_hungarikum_pira

A kép forrása: www.hungarikum.hu

Hogyan születik egy javaslat?

Az Értéktárról: Research
Az Értéktárról: Text

Bárki tehet javaslatot egy új értéktári elemre, a hivatalos javaslatnak azonban bizonyos formai szempontoknak meg kell felelnie. Ezért a Pomáz Barátai Társaság segítséget nyújt a javaslat előkészítésében, és a formai szempontoknak megfelelő verzió kidolgozásában. Szeretnénk, ha a munkafolyamat alatt mindenki láthatná, hogy mi van előkészületben, és a készülőfélben lévő anyagokhoz hozzá lehetne szólni, ezért a hivatalos formába még nem öntött javaslatok is megjelennek és megvitathatók a "Fórum" menüpont alatt.

A formailag már megfelelő javaslatok a "Előkészületben" fülön elérhetőek. Ezeket is lehet kommentálni. A már elfogadott, az értéktárba hivatalosan is felvételt nyert elemek az "Elfogadott" fülön érhetőek el; ezekhez is hozzá lehet szólni. Ha akár előkészületben lévő, akár egy már elfogadott értéktári elemmel kapcsolatos anyagban hibát észlel, megköszönjük, ha e-mailben vagy hozzászólásban jelzi!

Ki dönt az Értéktárba vételről?

Az értéktárba vétel menetét a törvény szabályozza. Miután az önkormányzat a PBT-t bízta meg a Pomázi Értéktár gondozásával és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátásával, a PBT létrehozott egy Értéktári Bizottságot, ami az értéktári javaslatokat hivatalosan elbírálja. A tagok kiválasztásánál szempont volt, hogy olyan tagok vegyenek részt a munkában, akik eddig is intenzíven foglalkoztak a helyi értékek feltárásával és megőrzésével, valamint képzettségük, az örökséghez kapcsolódó érdeklődési területük lehetőleg többféle szakmai területet képviseljen.

A bizottság tagjai:

  • Ozorai Magdolna – üzemgazdász, rendszerszervező - elnök

  •  dr. Siklódi Csilla – régész, önk. képviselő

  • Könczöl Dánielné – nyugdíjas tanár

  • Babos Rezső – műemlékvédelmi (faanyagvédelmi) szakember, egyetemi oktató

  •  Nagy Géza – gépészmérnök, barlangász

  • állandó külső tagok: dr. Laszlovszky József régész, egyetemi oktató, és Bőhm Éva Irén botanikus

Ezen kívül a bizottság minden egyes értéktári kérdés kapcsán támaszkodik a társaság további tagjainak segítségére, illetve szükség esetén külső szakértőket is bevon a munkába.

Egyéb kérdése van? Keresse fel a Gyakran Ismételt Kérdések oldalát!

bottom of page