top of page

Kategória: Sport

Státusz: elfogadott javaslat, befogadott értéktári elem

confirm-accept-web-icon-correct-1174801.

Füzesséry Árpád (1868-1948) – a vízilabda sport magyarországi meghonosítójának munkássága

Füzesséry Árpád volt a magyar úszósport egyik úttörője s az egyik legnagyobb népszerűségre emelkedett sportág, a vízipóló meghonosítója. A Lágymányos híres, sok úszónagyságot felnevelt klubjának, a Magyar Úszó Egyesületnek (MUE) volt a pionírja.

Füzesséry Árpád élete az első világháborút követően kötődött – az akkoriban még járási székhely – Pomázhoz, pontosabban a Pomázhoz tartozó újonnan épült településrészhez Szentistvántelephez.

Tövisi és füzeséri Füzeséry Árpád római katolikus nemesi származású tövisi és füzeséri Füzesséry család sarja. Édesapja tövisi és füzeséri Füzesséry Géza (1830-1909), jogtudor, köz- és váltó ügyvéd, váltó jegyző, 1848-as honvédfőhadnagy, országgyűlési képviselő, édesanyja Kún Mária (†1917). Testvérei Ilona (1860-1943) és Zoltán (1862-1933), aki főispán, kormánybiztos, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke és volt.

Füzesséry Árpád Pesten született 1868 február 3.-án, középiskolát végzett, majd joghallgató lett és ebben a minőségben vett részt a MUE 1893 március 25.-én a Hungária szálló dísztermében tartott alakuló közgyűlésén, mely őt rendes választmányi taggá választotta. 1893-1903-ig titkára, 1904- 1907-ig alelnöke, 1908-1918-ig ügyvezető alelnöke volt egyesületének, melynek vezetése annyira lekötötte, hogy csak 1909-ben, 40 éves korában tette le az ügyvédi vizsgát és kezdett Budapesten ügyvédi gyakorlatot.

A Magyar Úszó Szövetség alakuló közgyűlésén 1907 december 13.-án Virava János dr. elnöki megnyitójában már megnevezte őt annak a tizennyolc sportvezérnek névsorában, akik addig is sokat tettek a magyar úszósportért. Külföldi utazásai során felfedezte a vízilabdázást. 1899 első hónapjaiban Harry Perryt a magyar atléták angol edzőjét arra kérte, hogy Angliából hozassa el neki a sportág szabálykönyvét és egy vízipólólabdát. A szabályok lefordítása után ő honosította meg Magyarországon a vízilabdát. A Rudas-uszodában került sor az első gyakorlásra. 1899. július 30-án játszotta a MUE két csapata Siófokon a kikötőben az első mérkőzést.

Ötven éves koráig csak szeretett egyesületéért dolgozott. Akkor visszavonult, a Pomáz közelben fekvő Istvántelepre költözött s csupán ügyvédi irodájába járt be innen. A két világháború között az úszósport bennfentesei már nem is találkoztak vele.

Füzesséry Árpád neve a sportírás úttörői között is szerepelt a régi Sportvilág, a Magyar Általános Sportlap, a Vadász és Versenylap révén. A londoni Sportsman budapesti tudósítója.

Megérte a háború végét és a pomázi anyakönyvi hivatal bejegyzése szerint szentistvántelepi lakásán halt meg 1948. január 17-én közel nyolcvan esztendős korában. Végső nyughelye a szentistvántelepi temetőben sajnos már nem lelhető fel.

A javaslatot benyújtja Ozorai Magdolna

bottom of page