top of page

Kategória: Egészség és életmód
Státusz: elfogadott javaslat, befogadott értéktári elem

Steller Mária munkássága

Steller Mária 1898-ban született Budapesten, háromgyermekes hívő katolikus család első gyermekeként. Édesapja, Steller Antal a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság műszaki igazgatója volt. A család nagy hangsúlyt fektetett gyermekeik képzésére: Mária és két testvére is magas szintű tanulmányokat folytatott. Mária rendkívüli nyelvtehetséggel rendelkezett, tökéletesen beszélt a magyar nyelven kívül a németül, franciául, angolul, hollandul és olaszul.

Fiatal lányként pályáját Ibrányi Alice, Vöröskeresztes ápolónői főnökasszony mellett titkárként kezdte. Tehetségét felismerték, így rövid időn belül sikerült kijutnia először Utrechtbe, ahol az ottani egyetem egy éves képzésén vett részt. Ezután Angliában a Bedford Collegeban nemzetközi szociális tanulmányokat folytatott, majd részt vett az Oxfordi Egyetem hathetes tanfolyamán. Mindenhol kitűnő eredménnyel végzett. Egy ideig az oxfordi Vöröskereszt munkatársa volt, majd hazajött Budapestre. 1924/25-ös tanévben a Debreceni Egyetemen szülésznői képesítést szerzett. Még ugyanebben az évben Budapesten átvette ápolónői oklevelét. Ekkor Johan Béla – a megelőző orvostudomány egyik legjelentősebb 20. századi alakja – vette maga mellé, az általa létrehozott és igazgatott Országos Közegészségügyi Intézetbe. Amikor a Rockefeller Alapítvány is bekapcsolódott az ápolónő- és védőnőképzésbe, Steller Mária másfél éves amerikai ösztöndíjat nyert el a Columbia Egyetemre. Itt a betegellátás, a gyermekvédelem, a szociális ügyek lebonyolításának tanulmányozása volt a feladata.

Hazatérve a falusi egészségvédelmi, illetve a védőnői munka megszervezésén dolgozott. Munkahelyén a védőnői ügyek központi megszervezésével foglalkozott. 1930-ban ellenőrző fővédőnői teendők ellátásával bízták meg. Feladata volt az Országos Közegészségügyi Intézet vezetése alatt álló intézményekben alkalmazott védőnők ellenőrzése, a jövőben létesítendő intézményekben szükséges védőnői munka koordinálása, és a védőnők külső, falusi gyakorlati kiképzésének megszervezése. A „mintajárások” kialakításában, a védőnői munka megszervezésében is tevékenyen részt vett. Ezekben az időkben a magyarországi „mintavárosok” védőnőinek Steller Mária volt a főnöke. 1930-ban Steller Mária kezdeményezésére, Johan Béla professzor támogatásával jelent meg a „Zöld Kereszt” című havi folyóirat, melynek Steller Mária volt a szerkesztője, 1935-ös Genfbe utazásáig.

Munkájához jogi ismeretekre is szüksége volt, ezért 1930-ban felvételét kérte a Szegedi Egyetemre, ahol 1935 májusá­ban kapta meg az államtudományi doktorá­tust. Ugyanekkor, az egész­ségügyi védőnők kiképzése és a falusi védő­női szolgálat megszervezése terén közel egy évtizeden át kifejtett odaadó, ügybuzgó és eredményes szolgálataiért belügyminiszteri dicséretben részesült.

Munkahelye továbbra is a Közegészségügyi Intézet volt. Ami­kor 1935 tavaszán az ENSZ elődjének, a Népszövetségnek a Szociális Osztálya átszervezésre került, Steller meghívást kapott Genfbe. A terv az volt, hogy a szociális bizott­ság, amely eddig javarészt csak iskolás gyer­mekekkel és csecsemőkkel foglalkozott, a gyermekkornak azzal a köztes időszakával is fog­lalkozni kívánt, amelyre eddig nem fektetett hangsúlyt. Ez a korban újszerű feladat Steller Mária hatáskörébe került.

Genfből 1940 októberében tért haza, miután a magyar belügyminiszter előterjesz­tésére Steller Máriát az Országos Szociális Felügyelő­ségnél szociális felügyelővé nevezte ki.  Ebben az időben merült fel először az ONCSA (Országos Nép- és Családvédelmi Alap) program gondolata. Steller Mária a falvak akkori helyzetével, a mezőgazdasági munkások munka- és otthonteremtésével foglalkozott szociális felügyelőként. A több éves stratégián alapuló, következetesen végrehajtott ONCSA program a társadalom legelesettebb rétegeinek nyújtott emberi lakhatást, kilábalási lehetőséget a nyomorból, mindezt támogató felügyelet mellett. Pomázon például 1943-ban 20 ONCSA ház épült, melyet sokgyermekes, nehéz anyagi körülmények között élő családok kaptak. Emögött szervezetként az Országos Szociális Felügyelet állt, amely vezetőségének – más neves munkatársak mellet – az egyik, igen meghatározó egyénisége volt Steller Mária. Ez volt az utolsó nagyobb lélegzetű munka Magyarországon, ami a nevéhez fűződött.

Mindezzel párhuzamosan részt vett a programok megismertetésében is. A témában számos konferencián adott elő, országszerte sok előadást tartott. Új havi folyóirat is indult „Nép- és Családvédelem” címmel, melynek ő volt a főszerkesztője. A lap az Országos Szociális Felügyelőég vidéki munkatársait és a közönséget volt hivatott tájékoztatni az aktuális szociális problémákról és a felügyelőség munkájáról.

1944-ben állásából elbocsájtották. A jogszerűtlen eljárást nem tudta elfogadni, évekig pereskedett az igazáért. Később munkát kapott a Népjóléti Minisztériumban, de rövid időn belül újra támadások érték, így Steller Mária 1948-ban elhagyni kényszerült hazáját. Előbb Rómába, majd 1951-ben az Egyesült Államokba költözött, ahol folytatta munkáját, három egyetemen is tanított. 1972-ben tért vissza Magyarországra. Utolsó éveit Pannonhalmán töltötte. Végrendeletében olvasható, hogy a gyermekek, a fiatalok sorsának segítése még idős korában is szívügye volt: ... „az a célom, .... hogy évenként egy, vagy több katolikus családból származó példás magaviseletű, jeles vagy jó előmenetelű gimnazista tanuló részére a főiskolai vagy egyetemi végzettség megszerzését elősegítsem.” 1987. március 4-én Pannonhalmán tért örök nyugovóra. Hamvai a Főapátság területén a Boldogasszony kápolnában találhatók.

Steller Mária élete számos ponton és több időszakban is Pomázhoz kapcsolódott. A Steller család 1930-ban vette meg pomázi házát az akkori Kastély (ma Hunyadi) utcában. A család itt töltötte tavasztól őszig az évet, csak télire költöztek be – a kor szokásának megfelelően – budapesti lakásukba. Steller Mária amerikai tartózkodása után, 1972-től a család pomázi házába költözött, és ott lakott egészen az 1980-as évek közepéig. Családjából ekkor már csak nagybeteg húga, Éva élt.

Munkássága elismeréséül:

- a Prof. Dr. Kopp Mária által 2009-ben alapított Három Királyfi Három Királylány Alapítvány a Nemzeti Népegészségügyi Központ védőnői szakterületével együttműködve 2020-ban védőnői díjat alapított, melyet róla neveztek el. A Steller Mária védőnői díj célja a területi védőnők kiemelkedő szakmai munkájának és elhivatottságának elismerése.

 - 2021-ben Pomáz posztumusz díszpolgára lett.

Steller Mária munkássága
A Steller család pomázi háza a Hunyadi utcában
1943-ban épült ONCSA házak Pomázon a Rákóczi úton
A Steller család sírja Pomázon a katolikus temetőben
A Steller család sírfelirata
Zatykó Imre munkássága: Gallery

Szeretne hozzászólni, esetleg saját anyaga, fotója van, amit szeretne másokkal is megosztani? Keresse fel a témával kapcsolatos beszélgetést a Fórumban!

bottom of page